http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2557-01-11

จุดเทียน ส่องไสว Respect My Vote รุ่งโรจน์ ตระการตา

.
บทรายงานน่าอ่าน :    ม.บูรพาจัดกิจกรรม ‘จุดเขียนเทียนสันติภาพ’ PEACE PLEASE ..ขอสันติกลับคืนสู่ประเทศไทย
                                http://prachatai3.info/journal/2014/01/51089
                                รู้จัก "Respect My Vote!" แคมเปญสุดจี๊ด ก่อนเลือกตั้งชาวผิวสี
                                http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1389261889 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดเทียน ส่องไสว Respect My Vote รุ่งโรจน์ ตระการตา
ใน www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1389414374
. . วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:06:03 น.

( ที่มา : นสพ.มติชนรายวัน 11 มกราคม 2557 )


แม้ กปปส.และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศเจตนาอันแน่วแน่ที่จะ "Shut down" กรุงเทพมหานคร

ด้วยการสนับสนุนของ "ประชาธิปัตย์ "

ด้วยการหนุนเสริมจากบรรดา "ชนชั้นสูง" จากบรรดา "คนดี" เลิศประเสริฐศรีที่เป็น "อธิการบดี" ที่เป็น "นายแพทย์ " ที่เป็น "ตุลาการ"แต่ก็เริ่มมี "เสียงร้อง" เสียงทักท้วง "ทัดทาน" ดังขึ้น

อาจดังเพียงค่อยๆ แผ่วเบาในเบื้องต้น จากการเคลื่อนไหว "พอกันที หยุดการชุมนุมที่สร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรง" ในเบื้องต้น ณ ลานศิลปวัฒนธรรม

ด้วยการ "จุดเทียน" และ "เขียนสันติภาพ"เพียงไม่ถึง 1 สัปดาห์ การจุดเทียน เขียนสันติภาพ ก็แพร่ระบาดไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ไปยังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แม้กระทั่ง "เสียงข้างน้อย" ในจุฬาลงกรณ์ก็แสดงตัว

ยิ่งเมื่อมีการยกป้าย Respect my Vote ยิ่งสอดรับกับอารมณ์ความรู้สึกอันคุกรุ่นลึกๆ อยู่ในใจของคน กทม. ของคนไทย

เป็นเสียง "แย้ง" เป็นเสียง "ทวน"ปฏิกิริยาอันเริ่มจากประกายไฟน้อยๆ โดยกลุ่ม "พอกันที" เมื่อประสานกับกังวานแห่งเสียงอันกู่ก้องร้องขึ้นมา Respect my Vote

บทบาทและความหมายของประกายไฟน้อยๆ และเสียงจากคน 1 คนนี้ กึกก้อง กว้างไกล และแผ่ไพศาลออกไปอย่างรวดเร็ว

เหมือนกับที่เคยมีผู้กล่าว ประกายไฟน้อยๆ อาจไหม้ลามทุ่ง

เหมือนกับแสงเทียนอันส่องประกายในความมืดมิด ในความสิ้นหวัง ก็เปล่งความสว่างให้ไสวและไพโรจน์


1 ต้องการเห็นการเลือกตั้ง

1 ไม่ต้องการเห็นการเลื่อน การเลิก และที่สุดก็นำไปสู่การยึดอำนาจ ก่อการรัฐประหาร ไม่ว่าโดยวิธีการแบบใด

1 ไม่ต้องการให้มีการปิดกรุงเทพฯบางกลุ่มอาจพูดผ่านแสงเทียน บางกลุ่มอาจพูดผ่านแสงตะเกียง บางกลุ่มอาจพูดผ่านลูกโป่งสีขาว แต่บทบาทและความหมายอย่างแท้จริงก็คือ ต้องการทักท้วง ต้องการทัดทาน ต้องการบอกให้ตระหนักว่า

ที่ทำกันมา "พอ" ได้แล้ว "พอกันที"

ความจริงแล้ว การเสนอคำขวัญที่ว่า Respect my Vote แม้จะดำเนินไปอย่างเป็นปัจเจก แต่ก็สะท้อนความต้องการทางสังคมได้พรรคประชาธิปัตย์ อาจไม่ต้องการ "การเลือกตั้ง"
คนดีๆ ในกลุ่ม กปปส.อันแวดล้อมอยู่โดยรอบ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อาจไม่ต้องการ "การเลือกตั้ง"


แต่ยังมีพรรคการเมืองมากถึง 50 กว่าพรรคต้องการ

แต่ยังมีคนอีกจำนวนมหาศาล ไม่ว่าจะอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และใน กทม. ยังมีความต้องการเห็น "การเลือกตั้ง"

แม้กระทั่งในภาคใต้ก็ยังมีคนอยากเห็น "การเลือกตั้ง"ทั้งยังเป็นกระบวนการเลือกตั้งที่ให้ความเคารพต่อ 1 เสียงของประชาชน ไม่มีใครคนใดมีมากกว่า 1 เสียง

ไม่ว่าจะเป็น "คนชั้นสูง" ไม่ว่าจะเป็น "ดอกเตอร์"
ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าจาก "หนองหมาว้อ" ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าจาก "ออกซ์ฟอร์ด"

กังวานแห่งน้ำเสียง Respect my Vote จึงสะท้อนสำนึกแห่งจิตวิญญาณประชาธิปไตย เรียกร้องความเสมอภาค สร้างสรรค์ และเท่าเทียมกัน

1 เสียง 1 คน-คนเท่ากันกว่าจะถึงวันที่ 13 มกราคม กว่าจะถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เสียงเหล่านี้จะดังก้องกังวานไปทั่วโลก

เตือน "คนชั้นสูง" เตือนเหล่า "อธิการบดี" เตือนเหล่า "นักเรียนนอก"
ประเภทกระทั่งให้บังเกิดความกระเทือน


Respect my Vote พลีส


 


.