http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2557-02-09

กลุ่มพอกันที ฯจับตาศาล-องค์กรอิสระ ปกป้อง20ล้านเสียง

.
บทรายงาน - กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ ยื่น จม.ค้านคำร้องให้การเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กลุ่มพอกันทีจัดกระบวนทัพจับตาศาล-องค์กรอิสระ ปกป้อง 20ล้านเสียง
ใน http://prachatai.com/journal/2014/02/51702 (มีวิจารณ์ท้ายบท) 
. . Sun, 2014-02-09 20:00

ภาพโดย อโน ฮ๊าฟฟ


กลุ่มพอกันทีจัด "ล้อมวงคุยคนจุดเทียนเขียนสันติภาพ" 20 กลุ่มย่อยเตรียมจับตาการทำงานขององค์กรอิสระ ศาลและปกป้อง 20 ล้านเสียงที่มาเลือกตั้ง ยึกสันติและประชาธิปไตยเป็นธงนำ

9 ก.พ.2557 กลุ่มพอกันที จัดกิจกรรมครั้งที่ 7 เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "ล้อมวงคุยคนจุดเทียนเขียนสันติภาพ" ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ แยกคอกวัว ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มต่างๆประมาณ 20 กลุ่ม ที่เคยจัดกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพเมื่อช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และหลังจากนั้นช่วงค่ำมีการจัดกิจกรรมล้อมวงจุดเทียนเขียนสันติภาพด้วยกัน

กิตติชัย งามชัยพิสิฐ ตัวแทนจากกลุ่มพอกันที กล่าวถึงผลผลจากการล้อมวงคุยว่า สิ่งแรกที่ทุกกลุ่มยืนยันคือเรื่องสันติภาพ เรื่องความขัดแย้งอย่างสันติ สองคือยืนยันเรื่อหลักการประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวทางกว้างร่วมกัน แต่ทุกๆกลุ่มก็มีประเด็นเคลื่อนของตัวเองอยู่ เช่น บางกลุ่มบางคนจะไปจับตาการทำงานขององค์กรอิสระ บางคนจะไปจับตาศาล บางคนจะรณรงค์ปกป้อง 20 ล้านเสียงที่ออกมาใช่สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา เป็นต้น ++

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ ยื่น จม.ค้านคำร้องให้การเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะ
ใน http://prachatai3.info/journal/2014/02/51685 (มีวิจารณ์ท้ายบท)
. . Fri, 2014-02-07 21:527 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงบ่าย ตัวแทนกลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ ในฐานะตัวแทนประชาชนผู้ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 20 ล้านเสียง นำโดย นส.อรุษา ปัญญากลดแก้ว อ่านจดหมายเปิดผนึก พร้อมนำรายชื่อหลายพันคน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงศาลรัฐธรรมนูญ คัดค้านคำร้องขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ บ่ายวันนี้ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญ นางอรรถพร เลาหสุรโยธิน เป็นผู้รับเรื่อง

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นโดยตัวแทนของประชาชนจากหลากหลายอาชีพ ที่ต้องการทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระทั้งหลาย ซึงที่ผ่านมาไม่ค่อยทำหน้าที่ที่เป็นกลาง ละเลยไม่ปฏิับัติหน้าที่ ซึ่งได้กลายเป็นตัวปัญหาทางการเมืองเสียเอง โดยกลุ่มจะเป็นสื่อกลางให้กับประชาชนที่ต้องการร่วมกันเป็นพลังในการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อองค์กรเหล่านี้ อันได้แก่ กกต. กสม และปปช. ไปยังสาธารณะ

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ เป็นเครือข่ายของประชาชนที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด ไม่แสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ทางการเมือง และเห็นว่าหากจะมีการปฏิรูปประเทศไทย หน่วยงานที่ควรแก่การถูกปฎิรูปมากที่สุดคือองค์กร (ไม่) อิสระทั้งหลาย.