http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2555-11-11

ทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมแก้หรือยกเลิก ม.112 ? โดย ประวิตร โรจนพฤกษ์

.

ประวิตร โรจนพฤกษ์: ทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมแก้หรือยกเลิก ม.112 ?
ใน www.prachatai.com/journal/2012/11/43524 . . Wed, 2012-11-07 16:45


ประวิตร โรจนพฤกษ์
@PravitR1) เพราะพวกเขาเชื่อว่าประชาชนโง่

2) เพราะพวกเขากลัวว่าประชาชนจะฉลาด รู้เท่าทัน

3) เพราะพวกเขาเชื่อว่าประชาชนแยกจริงเท็จไม่ออก

4) เพราะพวกเขาคิดว่าข้อมูล ‘ดีๆ’ ด้านเดียว จำง่ายดี

5) เพราะพวกเขาคิดว่าข้อมูลหลายด้านเป็นอันตราย

6) เพราะพวกเขาคิดว่าประชาชนจะเคยชินกับการมองอะไรดีชั่วแบบสุดขั้ว

7) เพราะเชื่อว่าประชาชน แม้โตหรือแก่แล้ว ก็ยังชอบนิทานก่อนนอน

8) เพราะคิดว่าประชาชนไม่สามารถเข้าใจความสลับซับซ้อนย้อนแย้งของมนุษย์ได้

9) เพราะไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนจะชอบบูชาคนเหมือนพระเจ้าได้ตลอดรอดฝั่ง

10) เพราะเชื่อในการควบคุมข้อมูลข่าวสาร

11) เพราะกลัวจะควบคุมข้อมูลข่าวสารไม่ได้

12) เพราะกลัวว่าประชาชนจะแยกแยะจริงเท็จไม่ออก

13) เพราะกลัวว่าประชาชนจะแยกแยะจริงเท็จออก

14) เพราะเขาเห็นประชาชนเป็นเด็ก

15) เพราะประชาชนอาจไม่ใช่เด็กอย่างที่เขาคิด

16) เพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไร หากประชาชนเข้าถึง และพูดถึง ข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับเจ้าได้

17) เพราะเขาเชื่อว่าประชาชนคิดเองไม่เป็น

18) เพราะเขากลัวว่าประชาชนจะคิดเองเป็น

19) เพราะเขาเชื่อว่าประชาชนคิดเองเป็น

20) เพราะเขาไม่รู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้ว

21) เพราะเขาไม่สนใจว่าประชาคมโลกจะคิดอย่างไร

22) เพราะเขากลัวความเปลี่ยนแปลง

23) เพราะเขากลัวประชาชนสงสัย

24) เพราะเขากลัวประชาชนสับสน

25) เพราะเขาไม่ไว้ใจประชาชน

26) เพราะเขาปิดตาตนเอง

27) เพราะเขารู้ว่าความจริงไม่เข้าใครออกใคร

28) เพราะพวกเขาอยากให้ประชาชนเชื่อและรักอย่างไม่ต้องลืมหูลืมตา

29) เพราะเขากลัวประชาชนจะลืมหูลืมตา

30) เพราะเขาเชื่อในการสร้างบรรยากาศความกลัวในหมู่ประชาชนที่คิดเท่าทันเจ้า ไปพร้อมๆ กับบรรยากาศซาบซึ้งสุดขั้วอย่างไม่รู้จักพอเพียงในหมู่ผู้รักเจ้า

31) เพราะเขากลัวจนไม่รู้จะทำอย่างไร

32) เพราะเขาเทิดทูนเจ้า จนแทบจะกลายเป็นศาสนา

33) เพราะเขาปิดหูปิดตาตนเอง และดูไม่ออกว่าอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ

34) เพราะพวกเขาไม่สนใจว่าในที่สุด จะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองและประชาชน ที่ถูกปิดหูปิดตาปิดปาก อย่างไม่รู้จักพอเพียงมานานปี.