http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2555-07-17

เตือนใจ โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

.
บทความคอลัมน์ สถานีคิดเลขที่12 (เดือน มิ.ย.55) - รุกคืน โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร : เตือนใจ
ในมติชน ออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 21:00:03 น
( ที่มา คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่ 12  ของ นสพ.มติชน รายวัน 15 ก.ค.2555 )


มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับล่าสุด ประจำวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2555 
มีบทความที่น่าสนใจ เรื่อง "วิกฤตหนี้ลุกลาม : ร้อนกันไปทั้งโลก" ของ อนุช อาภาภิรม
น่าสนใจ เพราะด้านหนึ่งจะได้เป็น "เครื่องเตือน" สำหรับทุกฝ่ายที่จะทำหรือไม่ทำอะไร หลังการตัดสินเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

อย่าลืมว่า เราจะทำให้เกิด หรือไม่เกิดวิกฤต ได้ทั้งสิ้น
เราเพิ่งผ่านวาระครบรอบ 15 ปี "วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง" มาหมาดๆ 
ความเจ็บปวดยังคง "กรุ่น" ในความรู้สึก 
กระนั้น "วิกฤตต้มยำกุ้ง" ที่ว่ารุนแรงมากแล้ว แต่เมื่อเทียบกับวิกฤตในยุโรป โดยเฉพาะในกรีซขณะนี้ 
สถานการณ์ในกรีซ วิกฤตกว้าง-ลึกกว่ามาก
เตือนใจว่า เราอย่าหวนกลับไปมี "วิกฤต" เช่นนั้นอีก โดยเฉพาะวิกฤตหนี้สาธารณะ เพราะมันจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหลายสิบเท่า

ตอนปี 2540 หลายคนอาจตกงาน ถูกตัดเงินเดือน แต่ท้องเรายังพออิ่ม ไม่มีการก่อจลาจล 
แต่ในขณะที่กรีซได้เกิดสิ่งที่ "ไม่น่าเชื่อ" ว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศที่เป็น "ประเทศพัฒนาแล้ว" ได้ 

อนุช อาภาภิรม ได้รวบรวม 10 ความยากลำบากในกรีซ ขณะนี้มาให้เราอ่าน

1.เกิดการขาดแคลนอาหาร ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ มีอาหารอร่อยประเทศหนึ่งในยุโรป และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งดูเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ก็เกิดขึ้น

2.เกิดการขาดแคลนยารักษาโรค ร้านขายยาราว 12,000 แห่งทั่วประเทศ ต้องเผชิญกับการขาดแคลนยาถึงเกือบครึ่งหนึ่งของยา 500 ตำรับที่ใช้มากที่สุดในกรีซ

3.ระบบจ่ายไฟฟ้ากรีซเสี่ยงต่อการล่มสลาย เพราะขาดเงินซื้อพลังงานผลิตไฟฟ้า

4.เกิดขาดแคลนน้ำสะอาดและน้ำจืด กรีซเป็นประเทศท่องเที่ยว ต้องการน้ำสะอาดจำนวนมาก วิกฤตเศรษฐกิจทำให้การผลิตและการส่งน้ำประปามีราคาแพงขึ้น จนอาจต้องนำเข้าน้ำสะอาดจากประเทศเพื่อนบ้าน

5.ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ บัตรเครดิตและบัตรเดบิตใช้งานไม่ได้

6.เกิดอาชญากรรม การจลาจล และการปล้นชิงสินค้ากันอย่างกว้างขวาง

7.ในช่วงล่มสลายทางการเงิน ผู้คนต้องหันไปใช้การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรง นี้เคยเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในช่วงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

8.อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น มีตัวอย่างอันน่าเศร้าสลดนี้ปรากฏเป็นข่าวจำนวนมาก บางคนเผาตัวเองตายเป็นการประท้วง นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวของโรคจิตประสาท อาการซึมเศร้า ติดสุรา กลายเป็นปัญหาใหญ่ทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นมา

9.การเสื่อมค่าของเงินตรา เนื่องจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งภาคการเงิน การบริการ และภาคอุตสาหกรรมอ่อนแอมาก

10.เมื่อเรื่องเลวร้ายหนักขึ้น รัฐบาลก็ไม่สามารถช่วยอะไรประชาชนได้ ขณะนี้รัฐบาลกรีซอยู่ในภาวะลูกผีลูกคน ไม่มีผู้ใดหวังมากนักว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้ ถ้าหากเหตุการณ์เลวร้ายลงไปเรื่อยๆ ในที่สุด ประชาชนก็ต้องช่วยตัวเอง

กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว 
ต้องย้ำอีกว่า นี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้กับประเทศ "พัฒนาแล้ว" แต่ก็เกิด

ซึ่งเราก็คงต้องเตรียมรับผลกระทบอย่างระมัดระวัง และมีสมาธิ 
แต่ดูจะเป็นกรรมของเราที่ "การเมือง" ของเราไม่นิ่ง เป็นจุดอ่อนให้ "เชื้อวิกฤต" แทรกซึมเข้ามาได้ 
ถ้าเศรษฐกิจเราติดเชื้อวิกฤตอีกครั้ง ก็คงดูไม่จืด

15 ปีที่แล้วว่าเจ็บปวดแล้ว ในคราวนี้อาจไม่แพ้หรือหนักกว่ากรีซ 
ดังนั้น จะทำหรือไม่ทำอะไร ลองใช้เรื่องกรีซเป็นเครื่องเตือนใจ+++

รุกคืน
โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร  คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่ 12 
จากมติชน ออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 16:17:18 น.


เปิดใจรับฟัง ทฤษฎีบางฝ่ายซึ่งพยายามชี้ว่าที่ พรรคเพื่อไทย ถอย กรณี พ.ร.บ.ปรองดอง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 นั้น
เป็นแผนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร วางไว้ล่วงหน้า 
คือรู้อยู่แล้วว่าไปไม่ได้ และได้ตกลงกับฝ่ายที่เรียกว่าอำมาตย์ ที่จะ "ไม่หักดิบ" ไว้ก่อนหน้า 
เพียงแต่อยากโยนหินถามทาง พร้อมเช็กท่าทีของฝ่ายต่อต้านว่าจะเข้มข้นแค่ไหน

สรุปง่ายๆ นี่คือยุทธวิธี ที่ฝ่าย พ.ต.ท.ทักษิณ วางเกมเอาไว้ ว่างั้นเถอะ
ซึ่งก็คงไม่ไปขัดหรือแย้งอะไร
และเห็นตรงกันคือ งานนี้ฝ่าย พ.ต.ท.ทักษิณ ถอยแน่ๆ 
อาจจะแตกต่างบ้างก็คือ ถอยกรูด หรือถอยตั้งหลัก

โดยส่วนตัวแปลกใจเล็กน้อยคือ หากเป็นการวางแผนล่วงหน้า ทำไมต้องลงทุนหนัก แถมมีค่าใช้จ่ายทางการเมืองมากมายปานนั้น
ขนาด "คนเสื้อแดง" กันเอง ก็ยังต้องมาผิดใจกัน ถึงกับต้องมาขอโทษแล้วขอโทษอีกหลายครั้งว่า ไม่ได้ถีบหัวเรือส่ง หรือหันไปเกี้ยเซี้ยกับฝ่ายตรงข้าม 
วันนี้ไม่รู้ "สมานไมตรี" กันได้หรือยัง


ถ้าเคลียร์กันไม่จบโดยเร็ว ก็น่าห่วง 
ห่วงที่จะถูกรุกไล่คืน 
ดูจากการโยนหินถามทางศัตรูนั้น หากคิดไว้ล่วงหน้าจริง ก็ดูจะได้ผล "เกินคาดหมาย" 
เพราะโผล่กันออกมาสลอน นับหัวแทบไม่ทัน

ที่ว่า "ฝ่ายตรงข้าม" อ่อนแรง ก็อาจจะจริงเมื่อต่างคนต่างอยู่
แต่พอมีคนโหวกเหวก "โยนหิน" ถามทาง แถมสร้าง "เงื่อนไข" เรียกแขก 
ฝ่ายตรงข้ามก็มาพึ่บพั่บ 
จนอาจกลายเป็น "กระแส" ขึ้นมา

ในวันนี้แม้อาจยังไม่หลอมรวมเป็น "กระแสใหญ่" แต่ก็โผล่ตรงนั้น โผล่ตรงนี้ 
ไม่ว่าในสภา นอกสภา 
และที่สำคัญ ก็คือกลไกในองค์กรอิสระทั้งหลาย อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ยังมีขบวนการ "บ่มเชื้อสลายระบอบทักษิณ" เคลื่อนไหวอยู่เงียบๆ 
เมื่อเจอ "สิ่งเร้า" อย่างเรื่องปรองดอง เรื่องรัฐธรรมนูญเข้าไป ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที

คดีความ ข้อพิพาท ที่ตกค้างมาหลายปี โผล่ขึ้นมาเฉยๆ 
ผสานไปกับการเคลื่อนไหว ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง 

ทั้งการแสดงพลัง ของอดีตกลุ่มพัฒนาชาติไทย ในเขตภาคอีสาน ที่โชว์พลังมาหลายรอบแล้ว
ล่าสุด ก็ย้อนศรชุมนุมกลางเมืองหลวงคนเสื้อแดง ที่ จ.อุดร ให้เห็นกันจะจะ หลายพันคน 
ภายใต้ธง "ปกป้องตุลาการ กองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตย"

รวมถึงการปรากฏขึ้นมาขององค์การพิทักษ์สยาม ที่นัดกันทำบุญกันทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังพิทักษ์สยาม บวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและเทพประจำหลักเมือง 77 จังหวัด" 
ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้จะโผล่กันขึ้นมาอีกหลายกลุ่ม

ถามว่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดย "ธรรมชาติ" หรือไม่ 
ไม่อย่างแน่นอน ต้องมีการจัดตั้ง โดย "มือที่มองไม่เห็น" ค่อนข้างชัดเจน 

นี่คือ "สัญญาณ" ที่บอกฝ่ายทักษิณว่าไม่ได้เป็นฝ่าย "รุก" ฝ่ายเดียว 
ยังมีอีกฝ่ายพร้อมจะรุกกลับ และเริ่มแสดงตนให้เห็นแล้ว 
ย่างก้าวของแต่ละฝ่าย นับจากนี้จะต้องระมัดระวัง

ถ้ารุกแล้ว ต้องถอยกลับแล้วถอยกลับอีก อย่างที่ พ.ต.ท.ทักษิณ และเพื่อไทย ทำให้เห็น 
เจอ "บี้" กลับแบบหนักๆ แน่! .