http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2555-04-29

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ปรองดอง, เบื้องหลังปฏิวัติ

.
เพิ่ม คอลัมน์ สยามประเทศไทย - ปรองดองของอาจารย์โกร่ง "สุจิตต์ วงษ์เทศ" อ่านแล้วอร่อย !!! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ปรองดอง
จาก www.sujitwongthes.com/2012/04/piece-poem_30042555


ปรองดองไม่ต้องห้ามความคิดต่าง
คิดคนละอย่าง สร้างดาวคนละดวงได้
ฟ้าเดียวกันเสมอภาคไม่มีภัย
ไม่เป็นไรไม่เห็นพ้องไม่ต้องกัน
โฉมเจ้าเอ๋ยเคยสมัครสโมสร
เสวนาสถาพรเพียงสวรรค์
แม้นคิดต่างไม่ต้องร้างห่างสัมพันธ์
ปรองดองอย่างต่างกันนิรันตราย


สุจิตต์ วงษ์เทศ
บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี
27 เมษายน 2555
10.10 น.++


สุจิตต์ วงษ์เทศ : เบื้องหลังปฏิวัติ
จากมติชน ออนไลน์  วันจันทร์ที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 15:15:00 น.


ถึงไม่บอกเบื้องหลังปฏิวัติ
รัฐประหารหลัดหลัดให้กระจ่าง
คนก็รู้สิ่งสรรพลับลวงพราง
ไม่กล้าบอกเลยตาสว่างทั้งฟ้าดิน


+++

ปรองดองของอาจารย์โกร่ง "สุจิตต์ วงษ์เทศ" อ่านแล้วอร่อย !!!
จาก ปรองดอง ไม่ต้องขจัดความแตกต่าง โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
คอลัมน์ สยามประเทศไทย มติชน ออนไลน์ วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 15:15:09 น.
และที่มา www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1335276362&grpid=&catid=00&subcatid=0000 


ศรัทธา และความเชื่อถูกสร้างโดยคนชั้นนำหรือคนชั้นสูงเพื่อครอบงำคนชั้นล่างซึ่ง เป็นประชาชนชาวบ้านส่วนใหญ่ ให้อยู่ในความควบคุมของคนชั้นสูง
เมื่อคนชั้นล่างตาสว่างเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ก็ไม่ยอมให้คนชั้นสูงครอบงำและควบคุมอีก 


ถึงตรงนี้ "ดร.โกร่ง" วีรพงษ์ รามางกูร เขียนเรื่องการปรองดอง (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 23-พุธที่ 25 เมษายน 2555 หน้า 36) อย่างมีรสชาติ ผมอ่านแล้ว "อร่อย" อยากให้คนอื่นอร่อยด้วย จึงจะคัดมาเผยแพร่ต่อ ดังนี้

"คน ชั้นสูงซึ่งเป็นคนส่วนน้อยไม่อาจจะรับเสียงของคนชั้นล่าง ซึ่งเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่ถูกหาว่าเป็นคนโง่ ไม่มีความรู้ ไร้การศึกษา"
"แม้แต่การเสียชีวิตของผู้คนไม่ได้รับการ คัดค้านจากคนชั้นสูง สื่อมวลชนและปัญญาชน เพราะผู้ถูกกระทำเป็นคนชั้นล่างที่โง่เขลา ไร้การศึกษา ขายตัวขายเสียง"
"การ เลือกปฏิบัติ การมีสองมาตรฐานในวงการยุติธรรม ความไม่สมเหตุสมผลของคำตัดสิน หลักนิติธรรม หลักกฎหมายสากลถูกละเมิดโดยการสนับสนุนของคนชั้นสูงในเมือง"
"สำหรับ สังคมไทย ความแตกแยก ความขัดแย้งทางชนชั้นเพิ่งแสดงออก ต่อไปข้างหน้าจะยิ่งมากขึ้นตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และขบวนการโลกาภิวัตน์"

ขณะเดียวกันชนชั้นสูงหรือชนชั้น ปกครองเดิมไม่เข้าใจ ยังหลงใหลกับสถานภาพเดิมของตน จึงพยายามขัดขวางการเปลี่ยนแปลง "ความเชื่อ" และ "ศรัทธา" ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นสากล ยังเชื่อว่า "ความเป็นไทยๆ" ยังจะดำรงอยู่ได้ต่อไป
"การปรองดองที่พูดกันอยู่ ฟังดูเหมือนกับจะให้สังคมไทยถอยไปเหมือนเมื่อ 10-20 ปีก่อน จึงเป็นความฝันที่เลื่อนลอย เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผู้คนชั้นล่างถอยกลับไปมี "ความเชื่อ" และมี 'ศรัทธา' ต่ออุดมการณ์ดังเดิมที่สร้างขึ้นโดยชนชั้นปกครองของแวดวงคนชั้นสูง"


ดร.โกร่ง อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันว่า อาการแสดงออกที่ขัดแย้งกันในรัฐสภา ปัญหาความขัดแย้งที่แท้จริงและถาวร เป็นเพียงจำอวดการเมืองของอาการป่วยของสังคม เป็นของชั่วคราว จึงไม่ควรเสียเวลาใส่ใจมากนัก ทุกประเทศทุกสังคมก็ผ่านประสบการณ์ ผ่านการต่อสู้ที่เจ็บปวดอย่างนี้มาแล้วทั้งสิ้น แต่ทำไมสังคมนั้นๆ ไม่ว่าในยุโรป ในแอฟริกา ในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และเอเชียจึงอยู่กันได้

"การ ปรองดองจึงไม่ได้อยู่ที่การขจัดความเห็นที่แตกต่างกันได้สำเร็จ ความแตกต่างทางความคิดความเห็นยังคงดำรงอยู่และหลากหลายยิ่งขึ้น แต่ท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ตราบใดที่ชนชั้นของสังคมดำรงอยู่ และจะยังดำรงอยู่ตลอดไป .. "
" .. แต่ที่อยู่กันได้ และปรองดองกันได้ก็เพราะทั้งสองฝ่ายมาตกลงทำสัญญาประชาคมว่าจะมีการปกครองไป ตามหลักกฎหมาย Rule of Law ปกครองโดยกฎหมาย Rule by Law ปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่ เสียงส่วนน้อยได้รับการคุ้มครอง ความแตกต่างทางความเห็นได้รับการเคารพ แก้ปัญหาโดยสันติวิธี ไม่ใช่โดยความรุนแรง ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี "


"หยุดกงล้อประวัติศาสตร์ไม่ได้ ชะลอได้ เร่งได้ หลบหลุมไม่ให้ลงเหวได้ แต่กงล้อประวัติศาสตร์ต้องเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไป"

อร่อยจริง.
หมายเหตุ มีเหตุทางเทคนิค ข้อมูลลำดับการโพสต์มีการเปลี่ยนแปลง