http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2555-04-30

ข่าวแรงงานไทย รับวันกรรมกรสากล2555

.

แรงงานไทยนัดเดินขบวน 1 พ.ค. -แรงงานย่านธนบุรีวอนเพิ่มรายได้
เรียบเรียงจาก ข่าวเศรษฐกิจใน www.innnews.co.th วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 7:54น.


ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เตรียมนำแรงงานเดินขบวนพรุ่งนี้ ประกาศ 3 เจตนารมณ์ เร่งด่วน ช่วยค่าครองชีพ ขณะแรงงานย่านธนบุรีวอนเพิ่มรายได้ หวังช่วยลดค่าครองชีพ 

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวกับ ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า สถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน หลังปรับค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 300 บาท มองว่าเป็นเรื่องดี เพราะหากไม่ปรับ ผู้ใช้แรงงานก็จะถูกกระทำด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งนี้ พรุ่งนี้ จะไม่ได้เข้าร่วมในงานวันแรงงานแห่งชาติกับสภาแรงงาน เพราะมีการจัดกิจกรรมเองที่จะสะท้อนปัญหาของกลุ่ม 

อย่างไรก็ตาม ขบวนของกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย พรุ่งนี้ จะเริ่มที่บริเวณหน้ารัฐสภา ไปสิ้นสุดที่ แยกคอกวัว เพื่อประกาศเจตนารมณ์หลัก 9 ข้อ และเจตนารมณ์เร่งด่วน 3 ข้อ เรื่องลดค่าครองชีพ เรื่องการปฏิรูประบบประกันสังคม ค่าจ้างที่เป็นธรรม ยกเลิกแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้จากการสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้แรงงาน ย่านฝั่งธนบุรี เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ที่จะมาถึงนี้ พบว่า สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ อยากให้รัฐบาลดูแล คือ เรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงาน ที่ยังมีรายได้น้อย ซึ่งค่าแรงในขณะนี้ ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  รวมทั้ง สวัสดิการต่าง ๆ ที่ควรจะดีมากกว่านี้ เนื่องจาก ผู้ใช้แรงงาน ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขณะนี้ว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ส่วนใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกว่าค่าครองชีพสูงขึ้น แต่ก็ยังให้โอกาสในการทำงาน แต่ต้องจับตาดูว่า จะสามารถดำเนินการลดภาระค่าครองชีพ ของประชาชนให้ลดลง ได้หรือไม่  ..โดยค่าแรงที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ข้าวของแพง ควรจะอยู่ที่ 348 บาท/คน/วัน

ทั้งนี้ นายชาลี กล่าวด้วยว่า ในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้ คาดว่าแรงงานที่มีลูก จะต้องประสบปัญหาเรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เพราะมีค่าใช้จ่าย แม้ว่าโรงเรียนของรัฐ จะเปิดโอกาสให้เรียนฟรีก็ตาม แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดนักเรียน++

แรงงานโอดค่าครองชีพสูง-ของแพงกินอยู่แย่กว่าปี54
จาก www.isnhotnews.com . . เมษายน 30, 2012


สวนดุสิตโพล เผย แรงงานไทย มองชีวิตความเป็นอยู่ปีนี้ แย่กว่าปีที่ผ่านมา จากน้ำท่วม ขณะที่เรื่องสินค้าแพงเป็นปัญหาหนักใจ ด้านประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เตรียมนำแรงงานเดินขบวนพรุ่งนี้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นจาก ผู้ใช้แรงงานไทย จำนวน 1,440 คนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานไทยในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า แรงงานไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.45 มองว่า ชีวิตความเป็นอยู่ปีนี้ แย่กว่าปีที่ผ่านมา เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 60.75 มองว่าเรื่องสินค้าราคาแพง ค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นความหนักใจของผู้ใช้เแรงงานมากที่สุด รองลงมาคือ เงินเดือนไม่พอใช้ รวมทั้งค่าจ้างที่ได้ไม่สอดคล้อง กับสภาพสังคมในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 45.88 เห็นว่ารัฐบาลควรที่จะขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง และดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน รองลงมาคือ การควบคุมราคาสินค้า แก้ปัญหาของแพง จัดงานธงฟ้า และลดค่าสาธารณูปโภค รวมถึงควบคุมดูแลนายจ้าง หรือผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบแรงงานไทย
ทั้งนี้ ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 43.26 มองว่า “รัฐบาลยิ่งลักษณ์” กับ “รัฐบาลอภิสิทธิ์” ดูแลผู้ใช้แรงงานพอๆ กัน++

ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น"ตัวอย่างขึ้นค่าแรง
ใน http://news.voicetv.co.th/business/36948.html . . 20 เมษายน 2555 เวลา 18:32 น.


กรรมการผู้จัดการบริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น ยืนยันว่าการนำร่องปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทตั้งแต่เมื่อ 10 เดือนเป็นเรื่องที่คุ้มค่า และไม่ได้ส่งผลกระทบกับบริษัท พร้อมเรียกร้องให้ผู้ประกอบรายอื่นดำเนินการตามนโยบายภาครัฐที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม
++

ก.แรงงาน เตือนนายจ้าง ไม่ปรับค่าแรง ต้องจ่ายย้อนหลัง
จาก เวบไซต์ของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน : wgal@labourcrisiscenter.com
www.labourcrisiscenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539462071&Ntype=4 . . 4 เมษายน 2555


ปลัด ก.แรงงาน เตือนนายจ้าง จ่ายค่าจ้าง อัตราใหม่ให้ลูกจ้าง ไม่เช่นนั้นต้องจ่ายย้อนหลัง เบื้องต้นได้ขยายศูนย์โปร่งใส ก.แรงงานทั่วประเทศ รับเรื่องร้องทุกข์จากแรงงาน 

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการณ์ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานขึ้นในทุกจังหวัด เพิ่มเติมจากส่วนกลางที่กระทรวงแรงงาน เนื่องจากมองว่า ประชาชนและผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนต่างๆมีอยู่ทั่วประเทศ โดยให้จัดตั้งที่สำนักงานแรงงานจังหวัด เพื่อให้เกิดความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ซึ่งศูนย์นี้จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2555 และส่งมายังส่วนกลาง ขณะเดียวกันยังทำหน้าที่รับเรื่องร้องทุกจากปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปต่างประเทศด้วย

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างอัตราใหม่ ที่ปรับเพิ่มร้อยละ 40 ทั่วประเทศ หากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตาม ก็จะออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามทันทัน แต่หากยังฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างย้อนหลังตั้งแต่วันที่เริ่มบังคับใช้ให้กับผู้ใช้แรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า มีแนวคิดที่จะเพิ่มผลิตภาพเครื่องจักร ในการลดต้นทุนการผลิต โดยการจะมีการกำหนดเกณฑ์คุณภาพของเครื่องจักรในประเภทอุตสาหกรรมให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ คล้ายแนวคิดการประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยที่รัฐบาลจะสนับสนุนการหาผู้มาตรวจสอบและกำหนดเกณฑ์ควบคุม.
หมายเหตุ มีเหตุทางเทคนิค จึงต้องโพสต์อีกครั้ง