http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2555-08-25

เข้าใจ โดย คำ ผกา

.

เข้าใจ
โดย คำ ผกา
http://th-th.facebook.com/kidlenhentang
ในมติชนสุดสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1671 หน้า 89


มีคนตื่นเต้นกันมากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินยอมให้นักศึกษา "ชาย" แต่ง "หญิง" เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ในเงื่อนไขที่ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า "ป่วย" ซึ่งการป่วยนี้เรียกว่า "ภาวะเพศกายไม่ตรงกับเพศใจ" ทว่า เงื่อนไขของการแต่งหญิงเข้ารับปริญญาจะเหมือนกับที่ระบุในใบ สด.43 ว่าเป็น "โรควิกลจริต" หรือไม่ไม่ทราบได้ 
ประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากว่าเรายอมถูกตราหน้าว่า "ป่วย" เพียงเพื่อจะได้แต่งหญิงรับปริญญาเลยหรือ? 

เป็นราคาที่เราต้องจ่ายแพงไปหรือเปล่า?
(ไม่นับคำถามเลยเถิดไปกว่านี้การเข้ารับปริญญาสำคัญกับชีวิตมากน้อยแค่ไหน-จากประสบการณ์ส่วนตัว ก็ต้องบอกว่าในบริบทแบบไทยๆ มันสำคัญมาก เพราะแม้ตัวฉันจะไม่เห็นว่ามันจำเป็น แต่แม่ของฉันเห็นว่าจำเป็น งานนี้ก็ต้องทำเพื่อแม่ไปโดยปริยาย ในฐานะที่แม่เป็นสปอนเซอร์จ่ายค่าเทอมให้เรียนจนจบ เรียกได้ว่าเป็นเงื่อนไขของเจ้าของทุนการศึกษาที่มิอาจปฏิเสธได้)

ส่วนฉันทักท้วงไปตามประสาคนขวางโลกทุกด้านขอค้านทุกมิติ (ไว้ก่อน) ว่า การได้แต่งหญิงรับปริญญาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลย
ปกติ สังคมไทยยอมรับการแต่งหญิงของกะเทยอยู่แล้ว ไม่มีการเอาหินขว้างกะเทยตามถนน กะเทยสามารถแต่งหญิงไปทำงานได้บางสาขาอาชีพด้วยซ้ำไป ยกเว้น ข้าราชการหรืออาชีพที่ต้องมีเครื่องแบบ

ใช่แล้ว-ประเด็นมันน่าจะอยู่ตรงนี้ "เครื่องแบบ"


เครื่องแบบคือผลิตภัณฑ์ของโลกสมัยใหม่ที่ผลิตอุดมการณ์ว่าด้วยความเป็น "สอง" ให้กับมโนทัศน์ของพวกเรา โลกสมัยใหม่ 
แบ่งแยกพื้นที่นอกบ้านให้ผู้ชาย ในบ้านให้ผู้หญิง 
สร้างสีฟ้าให้ผู้ชาย สร้างสีชมพูให้ผู้หญิง
สร้างทรงผมยาวสลวยให้ผู้หญิง สร้างทรงผมสั้นสมาร์ทให้ผู้ชาย (ในแง่นี้ทรงผมดอกกระทุ่มของหญิงสยามจึงไม่โมเดิร์นเอาเสียเลย จน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ต้องออกรัฐนิยมให้ไว้ผมยาว หรือตั้งชื่อผู้หญิงให้ฟังดูเป็นหญิง เช่น นารี ส่วนผู้ชายก็ต้องตั้งชื่อให้ฟังดูเป็นชาย เช่น สมชาย สมศักดิ์) 
สร้างกางเกงให้ผู้ชาย สร้างกระโปรงให้ผู้หญิง
สร้างเหตุผลไว้คู่ผู้ชาย สร้างอารมณ์ไว้คู่กับผู้หญิง
แน่นอนว่าคู่ตรงข้ามที่มีแค่สองนี้ยังรวมไปถึงคำนำหน้านามอย่าง นาย และนาง (ไม่นับของไทยที่ยังเก็บรักษา นางสาว เอาไว้ด้วย)

เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงคิดไปตามประสาซื่อว่าการได้แต่งหญิงไปรับปริญญาไม่เห็นน่าตื่นเต้น 
คนที่ปฏิเสธกรอบของโลกที่มีแค่ "สอง" น่าจะขยับไปเรียกร้องเรื่องการยกเลิกกฎการบังคับให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาที่โดยความเป็นสมัยใหม่มันย่อมมีแค่สองเพศคือเครื่องแบบนักศึกษาชายและหญิง 
อีกทั้งขยับไปตั้งคำถามเรื่องการยกเลิกคำนำหน้านามอย่าง นาย นาง นางสาว ไปเสีย 
เพราะหากยกเลิกไปแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปว่า ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว แต่คำนำหน้านามยังเป็น "นาย" อยู่
(ในอนาคตการประกวดมิสเวิลด์หรือมิสยูนิเวิร์ส อาจจะใช้ชื่ออะไรละนี่?)

เช่นเดียวกันหากยกเลิกเครื่องแบบนักศึกษา ไม่ว่านักศึกษาเพศไหนก็สามารถแต่งกายสุภาพได้อย่างมีทางเลือกมากขึ้น ใครปรารถนาอยากสวมกระโปรงก็สวม ใครปรารถนาอยากสวมกางเกงก็สวม
อีกทั้ง ความเป็นกางเกงและกระโปรงก็ไม่จำเป็นต้องเอามาเข้าคู่กันกับความเป็นหญิงและชายเท่านั้น 
กำหนดแค่ความ "สุภาพ" ของเครื่องแต่งกายตามหลักสากลก็น่าจะพอ เช่น ไม่นุ่งโสร่ง กางเกงเลหรือรองเท้าแตะไปเรียนคิดฟุ้งซ่านต่อไปอีกว่า การยอมรับโลกนี้ไม่ได้แบ่งออกเป็นสอง ดังนั้น จุดอ้างอิงของความเป็น "เพศ" ทางสังคมจึงไม่ได้อยู่เป็นหญิงหรือชายอีกต่อไป (โปรดคิดต่อว่าปราศจากความเป็นหญิงและชาย ความเป็นเกย์ก็ย่อมอันตรธานไปด้วย ถึงวันนั้นก็เหลือแต่ "คน" ผู้มีอวัยวะทางชีวภาพที่มีหน้าที่ต่างกันเท่านั้น)

หากการต่อสู้เพื่อไปให้ถึงจุดนั้นมันไกลเกินไป เพ้อฝันเกินไป เป็นอุดมคติเกินไป ลองลดสเป๊กลงหน่อยก็ได้ว่า ถ้าอย่างนั้นการต่อสู้เพื่อสิทธิของ "เกย์" และ "เพศทางเลือก" อื่นๆ นั้นก็เพื่อคนเหล่านี้จะได้รับการยอมรับว่ามีตัวตน มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่จำเป็นต้องปิดบังซ่อนเร้น อีกทั้งพึงได้รับ สิทธิ หน้าที่ ผลประโยชน์จากรัฐเฉกเดียวกับมนุษย์ หญิง-ชาย ทั่วไป 
สิทธิเหล่านี้ย่อมเป็นสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย
สิทธิของความแตกต่างหลากหลายทั้งทางชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ความเชื่อ ย่อมไม่มีหลักประกันว่าจะมีที่ทางให้ปรากฏตัวในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย (ดังนั้น จึงต้องแลกมาด้วยใบรับรองแพทย์ว่าป่วย)

ฉันจึงเชื่อไว้ก่อนว่าการต่อสู้ของนักศึกษาที่ต้องการแต่งกายให้ตรงกับเพศวิถีของตนเองในงานรับปริญญา ย่อมผูกพันกับการต่อสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในสังคมอย่างน้อยในสังคมมหาวิทยาลัยที่พวกเขาสังกัดอยู่ 
เช่น พวกเขาย่อมอยู่ในขบวนการนักศึกษาที่วิพากษ์วิจารณ์การมีอยู่ของเครื่องแบบนักศึกษา พวกเขาย่อมอยู่ในขบวนการนักศึกษาที่ต่อต้านการใช้ระบบโซตัสในมหาวิทยาลัย  
ฉันภาวนาให้เป็นเช่นนั้น


เช่นเดียวกับการต่อสู้ของกลุ่ม LGBT ในสังคมไทยที่กำลังผลักดันให้รัฐรับรองการใช้ชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกันโดยมีกฎหมายรองรับ อีกทั้งยังพยายามนำเสนอร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศที่เป็นร่างคู่ขนานกับร่างที่กำลังเข้าสู่กระบวนการรัฐสภา
เนื่องจากฉบับที่ร่างโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาตรา 3 ระบุว่า "การไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่เป็น ชาย หรือ หญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศกำเนิด ยกเว้น มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา และเพื่อประโยชน์สาธารณะ"
คงไม่ต้องขยายความหากมีข้อยกเว้นอันเป็นเหตุผลทางวิชาการ ศาสนา และเพื่อประโยชน์สาธารณะ-เช่น ไม่รับเกย์ กะเทย ไบเซ็กช่วล เลสเบี้ยน ทอม ดี้ เป็นครูหรืออาจารย์ด้วยเหตุผลทางวิชาการเกรงจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกศิษย์
มีข้อยกเว้นครอบจักรวาลปานนี้ จะเรียก พ.ร.บ. นี้ว่า พ.ร.บ. ว่าด้วยความการส่งเสริม โอกาสและความเสมอภาคทางเพศหรือไม่?

การต่อสู้เพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBT ยังต้องการความเข้าใจจากสังคมอีกมาก เช่น การรับรองทางกฎหมายของชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกัน ย่อมมีผลต่อสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ ภาษี มรดก โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ การรักษาพยาบาล สิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ร่วมกัน สิทธิในการขอสิทธิการรับบุตรบุญธรรมอันล้วนแต่ไกลจากเรื่องโรแมนติก

ทว่าภาพของการเรียกร้องสิทธิของการใช้ชิวิตคู่โดยมีกฎหมายรองรับกลับถูกนำเสนอโดยภาพ "แต่งงาน" มากกว่าประเด็นที่ไร้ความโรแมนติก (แต่จริงและจำเป็นมากกว่า) เราจึงเห็นการโพสต์ภาพคู่แต่งงานหญิง-หญิง, ชาย-ชาย ในรูปแบบเดียวกันกับภาพถ่าย wedding studio ของคู่รักในฝันตามแบบฉบับ สูทสำหรับ "ชาย" และ ชุดแต่งงานสีขาวฟูฟ่องล่องลอยสำหรับ "หญิง" 
ประเด็นสิทธิผลประโยชน์ ที่สำคัญจึงถูกกลบเกลื่อนด้วยความโรแมนติกไปเสีย 

ไม่นับคำถามว่า แล้ว "เกย์" ที่ไม่สมาทานรักโรแมนติกและอุดมคติของครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวจะถูกถีบให้ตกขอบกลายเป็นเกย์สำส่อน ไม่รักดีในสายตาของเกย์ที่อยู่ในกรอบประเพณีอันดีงามแบบวิกตอเรียนหรือไม่?


มาถึงขั้นนี้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวฉันเองต้องตั้งคำถามที่อาจจะเลยเถิดจนแทบกู่ไม่กลับว่า เอาเข้าจริงๆ แล้วสังคมไทยมีวัฒนธรรม "เกย์" เข้มแข็งมากน้อยแค่ไหน

หรือเอาเข้าจริงๆ สังคมไทยเต็มไปด้วย straight?
กะเทยที่อยากเป็นผู้หญิง อยากแต่งตัวเหมือนผู้หญิง อยากผมยาว ผอม ปากเจ่อ นมโต อยากแต่งชุดนักศึกษาหญิงเป๊ะ อยากแต่งงานกับผู้ชายดีๆ ที่รักเธอจริง อยากสร้างครอบครัวอบอุ่น-เธอคือ straight
ทอม-ดี้ ที่ถ่ายรูปpre wedding โรแมนติกถอดแบบมาจากคู่รัก ชาย-หญิง เป๊ะ เขาเหล่านี้เป็นเกย์หรือเป็น straight?

เพศสถานะที่ใกล้เคียงกับความเป็นเกย์มากที่สุดในที่นี้น่าจะเป็นคู่เกย์ ชาย-ชาย หรือ หญิง-หญิง แต่หากเขาเหล่านั้นเป็นเกย์ที่ conform อัตลักษณ์ของตนเข้ากับความเป็นไทย เป็นพุทธ รังเกียจคนนอกศาสนา รังเกียจโสเภณี สนับสนุนการรัฐประหาร เห็นคนจน -โง่ เป็นเหยื่อนักการเมือง เคร่งครัดในศีลธรรมทางเพศ ท่องคาถาการพาสเจอร์ไรซ์สังคมและสถาบันครอบครัว ต่อต้านการทำแท้ง เกลียดนิติราษฎร์
-การต่อสู้เพื่อสิทธิของคนรักเพศเดียวกันของเกย์ที่ศิโรราบต่ออุดมการณ์แห่งความเป็น "ไทย"
เช่นนี้ย่อมขัดแย้งกับสิทธิที่พวกเขากำลังเรียกร้องอยู่หรือไม่?ย้อนกลับไปที่การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่จะ "แต่งหญิง" เพื่อเข้ารับ "พระราชทานปริญญาบัตร" 
สำหรับฉันหากมองว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิของการดำรงอยู่ของเพศทางเลือกมันย่อมเป็นความย้อนแย้งอย่างหาที่สุดไม่ได้

เว้นแต่เราจะเห็นมันเป็นการต่อสู้ของความเป็น straight ที่ถูกเบียดขับออกมาเพราะความ "พิกล" บางอย่าง
แล้วพยายามส่งเสียงเพื่อให้ถูกโอบอุ้มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของของกลุ่ม straight ที่ถือครองอำนาจนำอยู่เท่านั้น

เห็นดังนี้แล้วจึงเข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิหรือความหลากหลายทางเพศใดๆ ทั้งสิ้น.