http://BotKwamDee.blogspot.com...webblog เปิดเผยความจริงและกระแสสำนึกหลากหลาย เพื่อเป็นอาหารสมอง, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการวิเคราะห์ความจริง, สะท้อนการเรียกร้องความยุติธรรมที่เปิดเผยแบบนิติธรรม, สื่อปฏิบัติการเสริมพลังเศรษฐกิจที่กระจายความเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศสู่ประชาชนพื้นฐาน, ส่งเสริมการตรวจสอบและผลักดันนโยบายสาธารณะของประชาชน-เยาวชนในทุกระดับของกลไกพรรคการเมือง, พัฒนาอำนาจต่อรองทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นและยกระดับองค์กรตรวจสอบกลไกรัฐของภาคสาธารณะที่ต่อเนื่องของประชาชาติไทย

2555-08-22

โรคมือเท้าปาก ใช้โฮมีโอพาธีย์เป็นทางเลือกรักษา โดย นพ.บรรจบ ชุณห สวัสดิกุล

.

โรคมือเท้าปาก ใช้โฮมีโอพาธีย์เป็นทางเลือกรักษา
โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล dr.banchob@balavi.com www.balavi.com Facebook: บัลวี
คอลัมน์ ธรรมชาติบำบัด ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1668 หน้า 93


มีคำแถลงข่าวจากสมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากซึ่งโฮมีโอพาธีย์เป็นทางเลือกรักษาได้ทางหนึ่ง
จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้

ศาสตร์โฮมีโอพาธีย์ค้นพบโดย นพ.แซมวล ฮาห์เนอมานน์ ในเยอรมนีเมื่อ 200 ปีที่แล้ว และเผยแพร่ไปนิยมใช้ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอีกหลายสิบประเทศทั่วโลก ปัจจุบันเป็นการแพทย์ทางเลือก 3 อันดับแรกที่คนทั่วโลกนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ การแพทย์แผนจีน อายุรเวท และโฮมีโอพาธีย์
สำหรับประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศยากจนอย่างบ้านเราและมีพลเมืองเยอะมาก ภายหลังที่อังกฤษเข้าไปปกครองอินเดียจึงได้สถาปนาราชวิทยาลัยโฮมีโอพาธีย์ขึ้นที่อินเดีย ปัจจุบันมีแพทย์แขนงนี้กว่า 250,000 คนทั่วประเทศเพื่อให้บริการประชาชนของเขา
เนื่องจากอินเดียเล็งเห็นว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงมากและไม่อาจทนแบกรับค่ายาที่ต้องซื้อจากบริษัทยาของประเทศตะวันตกได้ จึงได้หันมาส่งเสริมศาสตร์แขนงนี้และถือเป็นหนึ่งในการแพทย์แผนหลักของประเทศอินเดียด้วย

ในอดีตที่ผ่านมาโฮมีโอพาธีย์ได้แสดงบทบาทร่วมป้องกันและรักษาโรคระบาดครั้งใหญ่ๆ ในขอบเขตทั่วโลกหลายครั้ง นพ.ดูเจียนรักษาโรคไทฟัสระบาดที่เมืองไลป์ซิก เยอรมนี เมื่อปี ค.ศ.1813 ผู้ป่วยจำนวน 180 คน เสียชีวิตเพียง 2 คน เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยแพทย์แบบแผนซึ่งจะเสียชีวิตถึง 30% 
ครั้นถึงกรณีระบาดใหญ่ของโรคอหิวาต์ที่เรียกว่า เอเชียนโคเลร่า (Asian cholera) ปี ค.ศ.1829 โรคนี้ระบาดจากอินเดียข้ามทวีปไปถึงยุโรปและอเมริกา นพ.เฮอริงก์ซึ่งเป็นแพทย์แบบแผนได้เข้ามีบทบาทในการช่วยรักษาผู้ป่วยด้วยวิชาเวชกรรมความคล้าย
ผลปรากฏว่าอัตราตายของผู้ป่วยที่รักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์ตายน้อยกว่า 20% เมื่อเทียบกับการแพทย์แบบแผนที่มีอัตราตาย 50%

กรณีไข้หวัดใหญ่สเปน (Spanish influenza) ในปี ค.ศ.1918 หวัดครั้งนี้ถือเป็นโรคระบาดใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ มีสถิติว่าประชากรโลก 20% ติดเชื้อ มีผู้คนล้มตาย 20-40 ล้านคนทั่วโลก 
ที่โอไฮโอ นพ.ที. เอ. แมกแคนน์ ใช้โฮมีโอพาธีย์รักษาผู้ป่วย 26,000 ราย มีอัตราตาย 1.05% เทียบกับการรักษาด้วยแพทย์แบบแผนจำนวน 24,000 ราย มีอัตราตาย 28.2% 
ที่ฟิลาเดลเฟีย นพ.ดับบลิว. เอ. เพียร์สัน รักษาผู้ป่วยทั้งหมด 26,795 ราย รักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์เสียชีวิต 281 ราย คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับรักษาด้วยแพทย์แบบแผน เสียชีวิต 8,038 ราย คิดเป็น 30% 
เมื่อเร็วๆ นี้กรณีไข้หวัด H1N1 วงการโฮมีโอพาธีย์ระดับโลกก็มีกระบวนการหาสารบำบัดที่ตรงตัวและพบสารบำบัดตัวเดียวที่ใช้ครอบคลุมได้สำหรับทั่วทั้งอเมริกา


สําหรับโรคมือเท้าปากในประเทศไทยขณะนี้ ทางสมาคมมีข้อแนะนำว่า :
1. ไม่ควรตื่นตกใจ เพราะภาวะตื่นตกใจกันทั่วทั้งสังคม พลังใจที่ตกจะยิ่งเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้าแทรกได้ง่าย
2. ป้องกันการติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำแนะนำไป
3. ในด้านรักษาถ้าผู้ป่วยขณะเริ่มมีไข้สูง นอกจากรักษาแผนปัจจุบันแล้ว ถ้าได้ใช้โฮมีโอพาธีย์ร่วมรักษาด้วยก็จะเพิ่มโอกาสการหายของผู้ป่วยมากขึ้น ขณะนี้มีแพทย์และบุคลากรการแพทย์ด้านโฮมีโอพาธีย์ที่มีกระจายตัวอยู่ใน รพ.ของภาครัฐและเอกชน มีความพร้อมที่จะร่วมรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าได้รับการขอร้องมา จะเป็นโดยส่วนตัวหรือโดยทางสมาคมก็ได้
4. สำหรับเชิงป้องกัน เด็กที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงเช่นมีพี่น้องในบ้านเดียวกัน หรือมีเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ก็ควรได้รับสารโฮมีโอพาธีย์เป็นการป้องกัน 
ทั้งนี้ ทางสมาคมได้เตรียมสารบำบัดเป็นน้ำยาใช้หยอดทางปากไว้สำหรับแจกฟรี! เพื่อไว้สำหรับประชาชนรายบุคคลหรือเป็นหน่วยงานก็ได้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลที่มีความต้องการ สามารถติดต่อขอรับจากทางสมาคมได้ที่เบอร์ 08-1428-5587 ในเวลาราชการ 
หรือที่เว็บไซต์ www.thaihomeopathy.com หรือ facebook : Homeopathic Association of Thailand


กล่าวสำหรับสารบำบัดที่ใช้รักษามีหลายขนานถ้าเลือกใช้ชนิดที่เหมาะสมก็สามารถรักษาได้ ทั้งนี้ โดย ภญ.มนฑกา ธีรชัยสกุล ซึ่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของสมาคมเพิ่งได้รักษาผู้ป่วยเด็กโรคมือเท้าปากซึ่งกำลังมีไข้สูงจัดจนต้องเข้ารักษาใน รพ. ท่านใช้สารบำบัดชื่ออะโกไนต์ (aconite) ใช้ผสมน้ำให้ผู้ป่วยกินบ่อยๆ ปรากฏว่าเด็กหายไข้ในวันรุ่งขึ้นและกลับบ้านได้ 

อ.มณฑกากล่าวอีกว่า "ตัวเลือกตัวที่สองคือเบลลาดอนนา (belladonna) ก็ใช้สำหรับเด็กที่มีไข้สูงเฉียบพลันได้เหมือนกัน เด็กไข้สูงที่อาการหน้าแดง ปวดหัวตุ้บๆ กระวนกระวาย เป็นข้อบ่งชี้ที่จะใช้เบลลาดอนนา"
คำแนะนำสำหรับการใช้โฮมีโอพาธีย์รักษาไข้สูงเฉียบพลันก็คือ ใช้สารตัวใดตัวหนึ่งในสองตัวนี้เลือกชนิด 30C เจือในน้ำ 30 ซีซี แล้วกระทุ้งขวดในแนวตั้งหลายๆ ทีจนสารบำบัดที่เป็นเม็ดน้ำตาลเล็กๆ ละลายหมดแล้ว หยดใส่ปากผู้ป่วยครั้งละ 1 หยดในเวลาปากว่าง โดยสามารถหยดได้ทุก 15 นาที (โดยก่อนกินยาทุกครั้งให้กระทุ้งขวด 10 ทีเพื่อกระตุ้นพลังงานของยา) ถ้าเกิดผลจะพบว่าเด็กจะลดไข้ลงได้ภายใน 1 ชั่วโมง จากนั้นให้ห่างยาออกไปเป็นทุกครึ่ง ช.ม. แล้วเป็นทุก 1 ช.ม. ตามลำดับ เด็กจะหายไข้ภายใน 1 วันและน่าจะหายจากโรคใน 2 วัน
อ.มณฑกากล่าวว่า "ถ้าเด็กมีไข้ สั่นสะท้านแม้จะอยู่ในห้องที่อบอุ่น ร่วมกับอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ลิ้นเป็นฝ้า และท้องเสีย ตัวเลือกใช้อีกตัวหนึ่งคือ แอนติโมเนียม ครูดุม (antimonium crudum) จึงขอถือโอกาสนี้แนะนำสารบำบัดที่ควรเลือกใช้สำหรับแพทย์โฮมีโอพาธีย์ บุคลากรการแพทย์และแม่บ้านที่เคยผ่านการอบรมวิชานี้ทั่วประเทศไว้ ณ ที่นี้ด้วย"


สําหรับ ศ.นพ.อมร เปรมกมล ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนายกสมาคมโฮมีโอพาธีย์ฯ ฝากประสบการณ์มาจากขอนแก่นว่า "สารบำบัดอีกชนิดคือ อาร์เซนิกุม (arsenicum) สำหรับเด็กที่ไข้สูงร่วมกับอาการท้องเสีย ก็อยู่ในข่ายที่ใช้พิจารณารักษาได้ตามอาการของผู้ป่วย" 

ส่วนผมเองได้เคยรักษาลูกของพนักงานที่บัลวีคนหนึ่ง แม่ของน้องโอมบอกผมว่าน้องป่วยเป็นมือเท้าปาก วินิจฉัยมาจากโรงพยาบาล มีตุ่มชัดเจนที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และที่ปากก็เป็นตุ่มแล้วแตกเป็นแผลเหวอะหวะ น้องโอมร้องไห้ทั้งคืนพร้อมกับตัวร้อน ยาลดไข้ของโรงพยาบาลก็ช่วยไม่ได้ ยาทาแผลในปากยิ่งทาเด็กก็ยิ่งร้อง 
ผมเลยเลือกใช้รัสต็อกส์ (rhus tox) ให้น้องกินติดๆ กันทุก 1 ชั่วโมง ปรากฏว่าคืนนั้นน้องหายไข้ เจ็บปากน้อยลงมาก และนอนหลับได้ วันรุ่งขึ้นตุ่มก็เริ่มยุบ แล้วหายสนิทในวันถัดมา  
แน่นอนว่า ถ้ารักษาเด็กเป็นไข้ ก็จำเป็นต้องเช็ดตัวลดไข้ และถ้าจะเพิ่มเติมด้วยการแช่เท้าในน้ำอุ่นที่หั่นมะนาวสักสองลูกแช่ลงไป ก็ยิ่งช่วยลดไข้ได้เป็นอย่างดี 


ทีนี้กล่าวสำหรับสารบำบัดที่สมาคมโฮมีโอพาธีย์เตรียมไว้แจกนี้จะมีประโยชน์อย่างไรและจะใช้อย่างไร? 
สารตัวนี้เตรียมขึ้นจากสารอะโกไนต์ซึ่งใช้รักษาไข้สูงเฉียบพลัน นั่นเอง ตามตำรับถือเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการรักษาไข้สูงเฉียบพลัน มีประวัติกระทบความเย็นร่วมด้วย และด้วยประสบการณ์ที่เริ่มมีการรักษาบางรายให้หายมาแล้ว จึงถือเป็นสารบำบัดที่เลือกใช้ได้ในขณะนี้ 
ขอแนะนำว่าในแต่ละบ้าน คุณพ่อคุณแม่สามารถมีสารตัวนี้เก็บไว้ใช้ เมื่อลูกเกิดอาการไข้สูงจัดขึ้นมาทันที ก็ให้ใช้สารนี้ที่สมาคมเตรียมไว้ให้ กระทุ้งขวดในฝ่ามือ 10 ทีแล้วหยดเข้าปากเด็ก 1 หยดขณะที่ปากว่าง
หยดยาทุก 15 นาทีจนไข้ลด

สารที่สมาคมเตรียมให้นี้ยังสามารถใช้ในเชิงป้องกันได้ด้วย เช่น ถ้าในห้องเรียนมีเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ก็น่าจะให้เด็กทั้งห้องเรียนกินสารป้องกันนี้ โดยหยดใส่ปากเด็ก 1 หยดวันละ 3 ครั้ง แล้วสัปดาห์ต่อมาหยดอีกคนละ 1 ครั้ง ก็จะป้องกันได้

ส่วนถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นห่วงลูกว่า ฤดูนี้โรคมือเท้าปากกำลังระบาด เกรงว่าลูกจะไปติดมาจากโรงเรียน ถ้าจะรับสารบำบัดนี้ไปหยอดให้ลูกเลย ตามกำหนดการข้างต้นก็สามารถทำได้โดยไม่เกิดผลเสียแต่อย่างใด
ดังนั้น ถ้าต้องการสารดังกล่าว ก็ให้ติดต่อไปยังสมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทยได้ตามเบอร์ข้างต้น(เบอร์ 08-1428-5587) ในเวลาราชการ ปัจจุบันสมาคมมีที่ทำการชั่วคราวที่สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.